Města

Při vymýšlení města hoďte 2k6, ale nesčítejte, přečtěte čísla vedle sebe jako jednu cifru. Házejte tak dlouho, dokud nemáte dost konkrétních nápadů.


11 - Armáda
Početné profesionální vojsko. Buď je město bohaté a kupuje si autoritu i bezpečí žoldnéřské armády nebo je boj a válečnictví přímo součástí kultury. Pak by k němu patřila i tvrdá bojová výchova a povinná vojenská služba každého občana.

12 - Augmentace
Celá populace, nebo její část, je uměle biologicky upravená. Může to být mechanicky, třeba kyfóza z práce v dolech nebo protažení krku vrstvením dekorativních kruhů. Ale i alchymisticky nebo magicky, podávání lektvarů dětem, transplantace zřících krystalů namísto očí apod.

13 - Bestie
Chovají tu nějaké netradiční zvíře. Rytíři jsou zároveň krotitelé wyvern, poslové jezdí na piodenech, místo vepřínů jsou hmyzí farmy etc.

14 - Církev
Dominantou města je chrám či katedrála. Občané jsou velmi striktně náboženští. Pravděpodobně teokracie. Vzývané božstvo může být místní nebo uznávané v celém království. V takovém případě je město i poutním místem.

15 - Dekadence
Buď je tu vrchní třída společnosti tak odtržená od reality, že je zabaví jen dekadentní hrátky, nebo je tu chudina tak zoufalá, že nevidí budoucnost a žije v nezřízeném hříchu. Tak jako tak, je tu někdo pěkně zvrácený.

16 - Extrémní lokalita
Létající ostrov, hřbet obří mořské želvy, vytesáno do skalní stěny, hluboko v podzemí, v korunách stromů etc.

21 - Festival
Město je známé některým ze svých svátků. Každoroční pivní slavnost, prestižní rytířský turnaj nebo třeba noc, během které neplatí žádné zákony.

22 - Invaze
Město je ve válce, ale není to s jedním z ostatních měst království, ale s někým zpoza hranic. Hordy divochů, skřetů, orků, obrů, monster, vojska z exotických krajů. Získat podporu ostatních měst je nutnost.

23 - Izolace
Město má vlastní odlišnou kulturu, striktní zákony, tradice a je dobrovolně nebo nedobrovolně izolované od ostatních. Možná je před hradbami předsunutý tábor, kde dochází k obchodu, ale do města samotného smí jen legitimní občané.

24 - Jiná rasa
Populace v tomto městě sestává částečně nebo výhradně z jedné z exotických ras. Ještěrci z bažin, severští orci, modrovousí saarové, záleží na vašem settingu.

25 - Katastrofa
Město nedávno bylo, právě je nebo brzy bude obětí katastrofy. Může to být požár, mor, zemětřesení, povodeň nebo něco podobného. Mrtví, smutek, ztracené domovy, žebráci v ulicích.

26 - Korporace
Sídlo obchodního cechu s dosahem po celém království. Má složitou hierarchii, kde nikdo není ani vládcem ani vlastníkem, jen ambiciózním zaměstancem na cestě k povýšení. Ve výsledku se tak společnost nechová jako skupina lidí, ale jako bezcitný stroj na zisk.


31 - Magická relikvie
Magie z dávných časů. Strom života na náměstí, sochy ožívající při obraně města, obelisk, který celý den absorbuje světlo a v noci září silněji než měsíc.

32 - Magická univerzita
Tolerantnější zákony ohledně magie. Studenti z celého království. Pravděpodobně magokracie. Všudypřítomná magie, osvětlení na ulicích, neviditelná bariéra okolo hradeb, několikanásobná dostupnost lektvarů a magických předmětů apod.

33 - Megadungeon
Město je postavané na doposud stále neprozkoumaných ruinách předchozí civilizace. Schází se tu skupiny dobrodruhů, aby zkusili štěstí v hlubinách pod městem. Žebráci sloužící z nouze v kanálové hlídce mají nízkou životnost.

34 - Netradiční architektura
Z nějakého důvodu tu budovy vypadají jinak. Může to být kvůli dostupnému materiálu; kamenné věže u pískovcového dolu, pletené chalupy u bažiny. Nebo ze specifického důvodu, např. všechny budovy mají střechu jako štít směřovanou k moři, kvůli mocným bouřím.

35 - Netradiční hierarchie
Specifická skupina obyvatel je ve společnosti postavená jinde než je obvyklé. Třeba jsou tu prostitutky ctěné, vážené a patří k vyšší společnosti. Možná jsou tu řezníci považováni za poskvrněné neustálým zabíjením a žijí v bídě před hradbami.

36 - Občanská válka
V tomto městě je nějaké vnitřní pnutí a blíží se nebo již probíhá revoluce. Může jít o boj chudých s bohatými, spor dvou šlechtických rodů nebo válku organizací, např. obchodní cech proti zlodějskému cechu.

41 - Oblíbený vládce
Lid plně podporuje svého vůdce. Je to přeživší původní královské linie, legendární drakobijec, moudré orákulum, přátelský obr, zachránce z proroctví nebo někdo obdobně idealizovaný.

42 - Otroctví
Otroctví tu není mimo zákon. Naopak tu obchod s lidmi prosperuje a existuje celá spodní třída obyvatel s nulovými právy. Extrémní varianta jsou takzvaně "vymozkovaní", kterým byla inteligence a svobodná vůle odebrána lobotomií.

43 - Pevnost
Město je prakticky nedobytné. Dvojité brány a hradby, hvězdicový půdorys, valy, padací mosty, vodní příkopy, zbraně proti obléhacím strojům, střílny, uličky smrti, olej a mnoho dalšího. Obrana má v architektuře i územním plánu prioritu.

44 - Portál
Ve městě je brána, portál nebo teleportační kruh spojený s jiným světem, dimenzí, kontinentem nebo některým z ostatních měst v království.

45 - Prastará technologie
Město je závislé na technologii, kterou zde zanechala dávná civilizace. Může to být něco relativně obyčejného jako třeba akvadukt nebo pokročilého jako geotermální elektrárna.

46 - Prokletí
Město je zasažené kletbou. Nemohou se tu rodit děti, nelze tu zemřít, nelze lhát, nelze formovat vzpomínky, čas plyne jinou rychlostí, může to být cokoli. Možná město každou noc zmizí a zjeví se takové, jak bude vypadat za sto let, jako ruiny plné duchů.


51 - Řemeslo
Město je známé specifickým řemeslem. Žijí tu nejlepší zbrojíří, vyrábí se tu nejlepší víno, ať už je to cokoli, sjíždí se sem tovaryši a obchodníci z celého království.

52 - Skrytá moc
Městu ve skutečnosti vládne někdo jiný. Panovník je ovládnutý kouzlem, tajný kult tahá za nitky, panovník je drak v lidské podobě apod.

53 - Steampunk
Město je slavné svými vynálezci a alchymisty. Parní stroje, automatoni, vodovod, potrubní pošta a další technologické vymoženosti.

54 - Surovina
Město je v blízkosti bohatého nebo vzácného zdroje surovin. Mitrilový důl, perlová zátoka, hojné rybářské jezero, něco takového.

55 - Svoboda
Město se řídí ústavou. Dokumentem, který zajišťuje rovnost a základní práva všech obyvatel, včetně volebního. Předepisuje také vládu rady dvanácti zastupitelů, kteří jsou voleni každé tři roky znovu.

56 - Temní bohové
Místní vzývají titány z hlubin moří, prince chaosu ze vzdálených galaxií nebo jiné nepřirozené síly. Buď to dělají otevřeně, s chrámy a obětištěmi všem na očích, nebo je město prorostlé utajeným kultem.

61 - Tyran
Krutý svrchovaný vládce. Buď je to někdo ambiciózní, kdo se nebojí zla ve jménu většího dobra, nebo je to malicherný tyran, který zavádí nesmyslné zákony jako třeba zákaz zpěvu, protože si z něj bardi dělají srandu.

62 - Úpadek
Ať už město vzniklo z jakéhokoli důvodu, obchodní křižovatka, úrodná pláň, zlatý důl, už to neplatí. Obchod se přesunul na moře, důl byl vytěžen. S nedostatkem příjmu přichází úpadek. Lidé odcházejí, domy se postupně vyprazdňují a chátrají.

63 - Válka
Město je ve sporu s některým z vedlejších. Může to být studená válka, otevřený konflikt nebo už prohrálo a je v okupaci, s vojáky v ulicích a cizími prapory na hradbách.

64 - Vzdělání
Nachází se tu slavná knihovna nebo univerzita. Lze se zde učit vyšším vědám a dohledat běžně nepřístupných informací.

65 - Zábava
Město je slavné specifickou atrakcí. Gladiátorské koloseum, zoologická zahrada i s netvory, nefritová věž hazardu apod.

66 - Zlodějský cech
Místní kriminální podsvětí je velmi staré a zakořeněné. Zloději mají vlastní hierarchii, zákony, hranice, tradice, legendy, etiketu a mnoho nepsaných pravidel a úmluv s obchodníky, stráží i některými šlechtici.

Žádné komentáře:

Okomentovat