Šlechta

Kdykoli potřebujete dodat detaily ke šlechtici, hoďte 2k6 a přečtěte čísla vedle sebe jako jednu cifru. Házejte vícekrát, dokud nemáte dost konkrétních nápadů.

11) Artefakt - V rodině je jeden nebo více magických předmětů. Legendární meč, svatá zbroj, lahev s džinem, fontána s živou vodou, etc.

12) Barbarství - Klan má pro své násilné praktiky špatnou pověst. Týrání, mučení, stahování z kůže, čtvrcení etc. Ne, že by se to nikdy jinde nestalo, ale tyto to opravdu baví.

13) Blud - Jedinec nebo celý klan žije v divném pomýleném přesvědčení; lord je ze skla, dceři je souzeno zabránit apocalypse, goblini jsou nadřazená rasa, etc.

14) Bohatství - Rod je proslulý svým okázalým bohatsvím. Buď jsou vychytralí finančníci a mají pod palcem mnoho obchodů a investic nebo sedí na konkrétním zdroji (mitrilový důl, teleportér…) nebo oboje.

15) Církev - Rod je pevně spjat s lokální církví. Někteří mohou zastávat vysoké církevní funkce.

16) Čaroděj - Rod má proslulého dvorního čaroděje; dcera má magický talent, matka je orákulum, jejich hostem je sultánův mystický ambasador, ve sklepeních skrývají čarodějné sestry, etc.

21) Dekadence - Rodina provozuje, tajně nebo veřejně, pro sebe nebo i pro ostatní, něco dekadentního, úchylného a nemorálního. Kanibalské večeře, orgie s otroky, gladiátorské zápasy, bestialita etc.

22) Dluh - Klan se musel někomu zavázat. Dluží buď peníze, službu nebo něco specifického. Komplikace: musí dluh splatit do určité doby, nechtějí nebo nedokáží zaplatit, jedná se o něco krutého jako čarodějnice požadující jejich děti, etc.

23) Hrdina - Buď jedinec nebo celý šlechtický rod jsou proslulí svými rytířskými zásadami. Čestní, respektovaní a odvážní hrdinové nebo vůdci.

24) Charita - Snaha pomáhat chudým a slabým. Buď jsou tak mocní, že si to mohou dovolit, nebo jde o okrajový zájem, nebo pečlivě udržovaná falešná pověst.

25) Informace - Šlechta se intrikám nevyhne, tento rod se ovšem specificky zaměřuje na špionáž a sběr informací, ať už je to obyčejnou informační sítí nebo křišťálovou koulí, impskými slídily, vyslýcháním mrtvých, etc.

26) Jméno - Někdo z rodu má dlouhý, komický, namyšlený a/nebo nezasloužený titul či přízvisko; nejmoudřejší hlupák v Markree, ničitel tisíce legií, matka draků, etc.

31) Konec - Lord nemá ani jednoho právoplatného dědice. Hledá buď nesmrtelnost, nového následníka nebo se chystá svůj klan změnit třeba v obchodní korporaci vedenou radou starších namísto jednoho lorda.

32) Krach - Klan je v ruinách. Ať už to byla válka, zrada, špatný obchod nebo něco jiného. Sláva a zejména peníze jsou pryč.

33) Kultura - Rod je proslulý zaměřením na umění, ať už je to sbírání cenných děl (obrazů, soch…) nebo vlastní vystupování (zpěv, divadlo…) nebo něco exotičtějšího (snaha o kompletní zoologickou zahradu, stavění golemů ve snaze vytvořit dokonalou bytost…)

34) Mladý - Rodina získala šlechtický status teprve nedávno. Možná si titul vysloužil hrdinský válečník, možná jejich bohatství a vliv nešlo déle ignorovat, tak jako tak na ně ostatní rody koukají skrz prsty.

35) Monstrum - V rodině je jedno nebo více monster. Lord chová vrrky, dvorní špion je doppelganger, prvorozená létá na wyverně, etc.

36) Nemesis - Klan je odjakživa ve sporu s jiným šlechtickým rodem. Možná si prapůvodní křivdu pamatují, možná už je zapomenutá, každopádně se ze srdce nenávidí.

41) Nemoc - Někoho z rodiny, celou rodinu nebo celé její sídlo, zasáhla nemoc. Možná známá, neznámá, magická, každopádně je třeba situaci řešit.

42) Paranoia - Lord je extrémně nedůvěřivý a všechny členy rodiny doprovází excesivní ozbrojená ochranka nebo exotický bodyguard; golem, mistr meče, měňavec, orčí berserk, etc.

43) Patron - Klan má mecenáše odněkud z daleka. Může to být vládce jiné země, kdysi vyhnaný předek, démon z hlubin, bytost z vesmíru, zapomenutý bůh, etc.

44) Projekt - Rodina se věnuje neortodoxnímu ambicióznímu projektu; postavit létající loď, zavést demokracii, stavbě mostu přes moře, znovuzavedení zapomenuté víry etc.

45) Prokletí - Rod je prokletý. Může to být vampirismus, lykantropie, specifická kletba; neplodnost, špatná úroda, malomocenství, předpovězená smrt, etc.

46) Rasa - Rodina buď přímo pochází z jiné rasy (orci, ještěrci, lesní lidé…) nebo má exotickou krev někde v rodokmeni.

51) Řemeslo - Klan je proslulý mistrovstvím ve specifické disciplíně. Jsou nejlepšími kováři, legendární mořeplaci, chovají nejlepší koně, etc.

52) Sídlo - Rod má něčím vyjímečný domov; létající hrad, k nebesům sahající granitová věž, místo hradeb oživlé sochy, nikdo neví, kde se skutečně nachází, etc.

53) Skandál - Rodinné jméno bylo v nedávné době pošpiněno. Byla odhalena zrada, podvod, levoboček, došlo k urážce královského rodu, etc.

54) Služba - Zastávají v říši specifickou službu; patroni archivu, strážci severní zdi, lovci titánů etc.

55) Smutek - Rod nedávno postihla katastrofa. Nejstarší zemřel, sídlo vyhořelo, děti byly vyvražděny, něco v tom smyslu. Je třeba najít a ztrestat viníka, zařídit smuteční obřady etc.

56) Sňatek - Rod se chystá skrze potomky spojit s jinou rodinou. Možné komplikace: nepřítel se pokusí svatbu překazit, jeden ze snoubenců našel lásku jinde, je třeba splnit podmínku druhého rodu, etc.

61) Spojenec - Klan je tajně nebo veřejně spojený s jiným šlechtickým rodem. Může to být z upřímné shody názorů, společných zájmů nebo i kvůli vydírání uneseným potomkem, temným tajemstvím etc.

62) Technologie - Rod investuje nebo přímo vede vývoj nové technologie. Pára, elektřina, střelný prach, železnice, automatoni etc.

63) Tradice - Klan se rigidně drží starých a pravěpodobně přežitých tradic. První dítě obětují starým bohům, vyžadují právo první noci, spory rozhodují duelem, vdovy jsou upáleny s manželovým tělem etc.

64) Válečnictví - Rod je v nějakém ohledu proslavený bojem. Některý ze synů je nejlepší duelant světa, v rodině se traduje tajná bojová technika, mají tvrdou sparťanskou výchovu, jsou vzdělaní taktici, vládnou největší armádě otrocké armádě, zastávají vysoké posty v královském vojsku, etc.

65) Věrnost - Rod je věrný a oddaný panovníku nebo patrioticky dbající zájmů celé říše, v ideálním případě oboje.

66) Znamení - Všichni z rodové linie mají specifický dědičný znak; blond vlasy, orlí nos, fialové oči, extrémní výška, magický talent, degenerace z incestu etc.