Proroctví


Pokud chcete zjistit, jak pozorně vás hráči poslouchají, vyzkoušejte věštbu.

“Až hvězdy pohasnou a rudé moře pohltí fénixe, střez se tříprstého pařátu.”

Jak by tohle mohlo vypadat později hře:

Krémové sloupoví bálové haly plynule přechází v temně modrou klenbu ověšenou baňkovitými lucernami, které ji mění v zářivou noční oblohu. Akrobati ve zlatých opeřených kostýmech létají po lanech nad hlavami urozených pánů a dam v rudých tanečních šatech.

Bouře zvenčí rozrazila okna a zfoukla zavěšené lampy. Jeden z okřídlených akrobatů uklouzl a s prasknutím kosti dopadl do středu tanečního parketu. Červeně oděné postavy se kolem něj shlukují.

V tuhle chvíli by mohli hráči začít hledat pařát. Jeden ze služebníků, skrytý assassin, má na tváři tři protáhlé jizvy.

Ideálně to nepředávejte jako takovýhle nudný popis, ale postupně během scény. Samotná podoba proroctví může být všelijaká, stačí pospojovat několik zavádějících popisů a metafor. Pěvec může být sýkorka, lev lannisterský prapor a zrcadlové bludiště ledová jeskyně. A nemusí se jednat jen o varování, lze jím odhalit tajemství (až blabla … pohlédni k západu) či získat spojence nebo jiný poklad (až blabla … najdeš pravou lásku).


Tajemné hvozdy

Temný hvozd
Hnilobný zápach, černé pokroucené stromy, útlé paprsky denního světla sotva prosvítí nadpřirozenou temnotu.

 1. Hmyz vás nenechá spát. Po hodině na jednom místě vylézá ze všech koutů.
 2. Setkání s duchem. Mrtvý je buď tvá největší láska nebo nejhorší nepřítel. Záleží na tom, kdo zemřel a/nebo jak silná emoce tě k němu váže.
 3. Revenant utekl smrti. Zubožený a hledá pomoc.
 4. 1k8 zlověstných ghoulů. Drápy roznáší infekci, která zraňuje za 1 život denně a lze vyléčit pouze svěcenou vodou.
 5. Posedlé lesní zvíře, rudé oči, pěna u tlamy, nadpřirozená síla (vlk, medvěd, králíček …)
 6. Široká díra plná bílých červů. Brána do Stínopádu.

Spálený les
Stromy jsou jen shořelé zkamenělé siluety v moři sazí a popela.

 1. Kyselý déšť. Pro postavy 1k6 zranění a/nebo záchranný hod za každý kus vybavení vystavený kyselině. Plášť, štít, batoh, cokoli pod čím se postava schovává.
 2. Dunění pod povrchem následované puknutím země a gejzírem horké páry. Záchranný hod proti 2k6 zranění.
 3. Z nebe se pomalu snáší tuny popela.
 4. Propadlé jezírko bublající lávy. Zde se rodí fénixové.
 5. Skupina oheň plivajících ještěrů. V boji nebo při jiné fyzické aktivitě jejich tělo sálá teplo či přímo šlehá plameny. Po vychladnutí mrtvoly je jejich maso překvapivě výživné.
 6. Kult fénixe - popáleninami zjizvení nazí válečníci věří ve znovuzrození a očištění ohněm.

Vílí les
Překrásný malebný hvozd, pestrobarevné květy, mechové koberce, stříbřité potůčky.

 1. Miniaturní domečky, celé pixie město ve větvích a kmenech. Drobnými kouzly zesměšňují velké lidi.
 2. Jednorožec. Můžete jej zabít kvůli drahému rohu, ale pokud jste dostatečně nenápadní a trpěliví můžete ho sledovat až k dočasnému prameni Živé vody (odkape 1k3 flakónů)
 3. Bohaté naleziště výtečných hub či přerostlého lesního ovoce.
 4. Satyrové vás zvou k oslavě. Víno, tanec a zpěv. Kdo odmítne toho vyženou iluzemi a kletbami z lesa.
 5. Překrásné dryády lákají muže do svých doupat. Stromoví strážci jsou velmi žárliví.
 6. Stařičký skřet sedí na kopci, drobná lesní zvířátka se o něj starají a rozmotávají mu vous sahající až k údolí. Neřekne, co chcete slyšet, ale co potřebujete slyšet.

Skleněný les
Růžový písek mezi rudými, bílými a purpurovými stromy z poloprůhledného skla.

 1. Planina s hurikánem rotujících střepů. V oku bouře je dokonalý klid a potentní Místo moci.
 2. Obří křišťáloví pavouci. Dokáží nastavit průhledný zadeček jako lupu tak, aby proměnili denní světlo v žhnoucí proud energie (2k6/záchrana za polovinu).
 3. Oslepující odrazy poledního slunce, po zbytek dne -1 k útoku za znavený zrak.
 4. Křišťálová věž Aranských kněžek. Jsou to bílí mágové - nepoužívají chaos.
 5. Kněžky, co chaosu propadly jsou vyhnány. Na kost vyhladovělé se vznáší lesem a telekineticky vrhají střepy na vše živé.
 6. Všudypřítomná zrcadla někdy ukazují minulost i budoucnost.

Prastarý hvozd
Vysoké mohutné kmeny, hustý porost, vzdálené skřípání a kvílení.

 1. Válka urozených rodů vlčích a medvědích lykantropů.
 2. Ent. Tváří se nápomocně, ale mluví extrémně pomalu a soustředí se na nedůležité části konverzace.
 3. Pyly divokých květin probouzí v lidech pudové chování.
 4. Půl hektaru lesa vstane a odejde. Je na zádech behemota, jednoho z titánů zapomenutých časů.
 5. Hablarana a jeho osminohé království.
 6. Gigantický had s proroctvím o klíči ke konci světa vypáleným do šupin.

Kovový hvozd
Čím starší strom, tím větší obsah železa a jiných kovů. Nejstarší stromy hluboko v temnotách jsou ohnuté tíhou listí ostrého jako tisíc čepelí.

 1. Bouře. Při každém zahřmění z korun stromů padají kovové listy (záchrana proti 1k6 poškození). Po dešti má les nádech romantického (doslova) rezavého podzimu.
 2. Běžné lesní zvíře (divočák, vlk, medvěd, jelen…), ale chráněné namísto srstí pevným krunýřem.
 3. Trpaslík s poškrábaným štítem mapuje les a hledá zdroje speciálních kovů.
 4. Překrásný košatý strom s listím ryzího zlata.
 5. Pití ze zdejších potoků na měsíc protká pokožku chromovaným odleskem (od každého zranění odečti 1)
 6. V podzemním prameni ve středu lesa leží Hefáistovo kovářské kladivo.

Bledý les
Jemná mlha se valí kolem kořenů stromů s hladkou krémovou kůrou.

 1. Asexuální, bledí a němí humanoidi chodí po lese a pantomimicky předvádějí sběr, lov a ostatní činnosti. Podle všeho jim to k životu stačí.
 2. Když prší, zpomalí se tu čas. Namísto těžkých kapek sotva mrholí a jeden deštivý den se protáhne na dva týdny mírného vlhka.
 3. Lze zde vědomě zapomenout svou nejšťastnější vzpomínku a získat tím živiny na příští týden. Netřeba jíst.
 4. Růžová houba, sněz ji a rozdělíš se ve dva. Pokud jsi byl někomu romanticky nakloněn, tak jedna kopie jej teď bezhlavě miluje a druhá je k němu naprosto chladná. Po 24 hodinách se náhodně vybraná kopie rozplyne.
 5. Mléčné jezero, domov bezzubé hydry.
 6. Vzlykající bohyně. Fyzikální zákony kolem ní nefungují jak mají, světlo se ohýbá a kroutí, každý její pohyb má svůj gravitační tah a její hlas trhá lidskou duši (1 život za slovo).

Barlumovi koule

Barlum Bezoký, architekt kruhového Locurského paláce, zkoumal magické principy, které mu umožnily tento div světa vytvořit, na malých orbech. Považoval je za bezcenný vedlejší produkt a bez rozmyslu zahazoval. Zloději je vyhledávají a prodávají na ulicích mezi hrdlořezi a dobrodruhy za slušné peníze. Jsou známé jako Barlumovi koule.

Barlumova lampa
Lehká koule mléčného porcelánu, velká jako pěst. Během dne tiše absorbuje denní světlo (nabití). V noci září jako malé slunce (vybití).

Barlumova kapela
Různé barevné materiály (látky, vosk, korál…) slisované do tvaru třípalcové koule. V přítomnosti zpěváka se vznese metr nad zem a začne vydávat zvuk takového doprovodu jaký si píseň vyžaduje (loutna, bicí, flétna, stovka tleskajících rukou...).

Barlumovo těžítko
Drobná pískovcová kulička. S každou ranou kladivem či obdobnou silou o kus povyroste. Postupně lze zvětšit až do velikosti dospělého ogra. Něžným hlazením ji lze pomalu vrátit do původní velikosti.Barlumův řezník
Koule s povrchem z mnoha nepravidelných polygonů matného, šedého kovu. Vržena dostatečnou silou při dopadu vybuchne v drobné šrapnely, které zraní či poničí všechno v dosahu deseti kroků (2k6/záchrana za půl). Po 1k6 kolech se střepy složí zpět do tvaru koule.

Barlumův štít
Překvapivě těžký železný orb velikosti pěsti poškrábaný a posekaný tisícem zbraní a čepelí. Několik vteřin ho podrž před sebou, začne se vznášet a rotovat kolem tebe ve výši srdce. Vydrží dokud nepohltí první na tebe mířený úder chladnou zbraní, pak jen neškodně spadne na zem.

Barlumův pohlcovač
Stejně jako Barlumův štít, jen ze stříbrolesklého skla a namísto úderů zbraní absorbuje kouzla. Po použití padne neškodně k zemi stejně jako Štit, ale nelze jej hned znovu použít, protože esence lapeného kouzla v něm bude proudit až do prvních ranních paprsků denního světla, které kouzlo rozpustí.Barlumova zpráva
Koule velikosti oční bulvy sestává z lisovaného dřeva, papíru, pergamenu a inkoustu. Stiskem v dlani do ní lze vědomě vložit jednu větu. Další kdo ji zmáčkne z ní větu vytáhne a uslyší zřetelně ve své mysli.

Barlumova křídla
Dva drobné orby bledě modrého skla. Nic neváží a dokud držíš v každé ruce jeden, tak se pohybuješ jako ve stavu beztíže. Uskladněné v batohu snižují jeho váhu na polovinu.

Barlumovo beranidlo
Necelou stopu vysoká koule černého mramoru. Vržená jako bowlingová koule se nezastaví, dokud nenarazí do pevné překážky (dveře, brána, zeď, skála…). Bez ohledu na to jak pomalu se kutálí, narazí silou dvaceti ran armádního beranidla.

Barlumovi zvony
Dva bronzové orby velikosti oka. Cinknutím o sebe negují všechen zvuk v dosahu sta metrů. Při úsvitu, dalším cinknutí nebo vynesení zvonů z místa působení, se všechny potlačené zvuky vrátí naráz v ohromující kakofonii a nadpřirozené ticho skončí.

Barlumova bálová pojistka
Nazelenalá perla. Spolkni ji a můžeš jíst cokoli (dřevo, kosti, jed, kamení, obscénní množství jídla a alkoholu...). Nevýhodou je, že z toho nezískáváš žádné živiny. Perlu vyndáš vynucenným zvracením a budeš se moci vrátit k normální stravě.

Původní diskuze zde