Boom!

Tabulka výbušnin a jim podobných magických i nemagických předmětů
 1. Hořlavý olej má kolo dlouhou přípravu a uděluje 1k8 zranění (záchrana povolena; pokud na zranění padne 8, tak oběť hoří a háže se další kolo znovu)
 2. Čínské ohnivé kopí zraní všechny v kuželu 4x2 metry za 1k10 (záchrana za půl)
 3. Klasická černá bomba s knotem vybuchne za 2+1k3 kol a zraní za 2k8 (záchrana za půl)
 4. Bílý skleněný orb velikosti dětské pěsti naplněný mléčnou tekutinou při rozbití vybuchne v oslnivou zář, která oslepí všechny zasažené na 1k4 kol (záchrana povolena)
 5. Dřevěný panáček na klíč po natáhnutí začne pochodovat kupředu a na konci své cesty vybuchne v 2k6 zranění ohněm (záchrana za půl).
 6. Mohutná rachejtle dostřelí do vzdálenosti sta metrů a vybuchne v 2k6 zranění ohněm (záchrana za půl)
 7. Stříbrný orb se po rozbití rozlétne v tlakovou vlnu, která všechny zasažené lapí ve zpomaleném čase. Po dobu šesti kol se pohybují poloviční rychlostí. Hrají jen pokud hodí liché číslo na iniciativu.
 8. Obsidiánový krystal při prasknutí ohne realitu a vytvoří hladovou díru "nikam". Všichni v okolí jsou 2k4 kol stahováni silou dospělého muže do středu, kde navždy zmizí. 
 9. Baculatá baňka při rozbití vypustí do okolí oranžový plyn, který všechny zasažené uspí (záchrana povolena)
 10. Slepenec vzácných bylin po zapálení rychle vzplane a během kola vyprodukuje dostatek dýmu, aby zaplnil běžný hostinec.
 11. Vykrmený taeringský brouk se při zásahu rozprskne v kyselinový déšť. Zranění za 1k10 (záchrana za půl, všichni zasažení ve zbroji -1 do obrany)
 12. Ze slavnostní rachejtle vyskočí sedmero jiskrných tanečníků s rumba koulemi a 2k4 kol pochodují ve směru výstřelu při tanci "chick chicky boom".
 13. Různě veliké balónky ze střívek a jiných orgánů naplněné nesmyvatelnou barvou. Malými se útočí jako vrhací zbraní, velké se rozprskávají všude kolem (záchrana povolena)
 14. Do narůžovělého křišťálového orbu lze při meditaci vložit vzpomínku. Ta je pak při jeho roztříštění vložena do mysli všech přítomných.
 15. Malá černá krychlička po rozbití neutralizuje všechnu magii v okolí. Permanentní kouzla, mocná zaklínadla nebo magické předměty jsou jen utlumeny nebo dočasně vyřazeny.
 16. Soudek gnómskými alchymisty upraveného magického prachu při zapálení vybuchne silou 3k6 poškození (záchrana za půl)
 17. Runová keramická nádoba v sobě dusí křik mučených duší lapený v samotném pekle. Při otevření křik unikne a všichni smrtelníci v doslechu propadnou šílené panice (záchrana povolena).
 18. Brasská mince při rozbití vystřelí mohutný paprsek světla vysoko do nebes, viditelný i z okolních panství.
 19. Nefunkční imitace některého z uvedených zařízení; navlhlé čínské kopí, bomba bez zápalné šnůry apod.
 20. Zvon Hněvu po rozeznění přivolá oheň a meteorický déšť schopný zničit i knížecí město (je 1z6ti šance, že při pohromě nebude sám zničen)

Žádné komentáře:

Okomentovat