Skřetí vůdci (k10)

Tabulka vznikla na přání Ecthelion, dvojčat za Příběhy Impéria, kteří momentálně hrají dlouhodobou kampaň ve Středozemi. Údajně se do potyček se skřety dostávají často a chybí jim rozmanití minibossové. V Pánovi prstenů se příliš nevyznám, takže ne všechno bude úplně sedět do kanonu, ale s tím snad dokážete žít.

Předpoklám, že každý vůdce má pod sebou skřetí družinu, ale o její velikosti a doprovodu budete muset rozhodnout sami podle vašich potřeb; může to být mrzkých 2k6 goblinů nebo celá kopa skřetů včetně stanového městečka, žen, dětí, řemeslníků etc.

1) Zkezoth en Ghog, skřetí šaman s údy groteskně protaženými jakoby chodil po chůdách (jako Slenderman). Získává svoji moc z utrpení a bolesti ostatních; jeho skřeti jsou vybaveni bolasy, sítěmi a tupými zbraněmi, pro snazší lapení vězňů.

 • Očaruje jednoho ze svých skřetů, aby se rozeběhl napřed a vybuchl po srážce s nepřátelskou linií
 • Očaruje jednoho ze svých skřetů, aby se pohyboval a útočil trojnásobnou rychlostí.
 • Očaruje jednoho ze svých skřetů, aby nemohl zemřít; nepřátele ho musí rozsekat na kusy.

2) Ushnet, šlachovitá skřetí jezdkyně. Namísto na vrrku jezdí na kokatrici (obří slepičí bestie) s vypíchnutýma očima a seříznutým zobákem. Má složité trofejemi ověšené sedlo se dvěma vlajkami své skřetí družiny, Rudých pařátů. Zakládá si na budování své pověsti strašlivého vojevůdce.

 • Zpívá něco mezi křikem a jódlováním; výzva skřetům, aby zápasili o její přízeň a potenciální místo po jejím boku; vrhají se do boje se sebevražednou zuřivostí.
 • Hodí otrávený oštěp. Jed je extrahován z kokatrice a postupně zasaženého zpomaluje a paralyzuje, dokud se nezmění v šedou sochu.
 • Jedna z hráčských postav v jejích trofejích pozná někoho ze své minulosti, známého, možná vojáka nebo hraničáře, se kterým sloužila.

3) Jatten, urostlý zlobr s kůží ztvrdlou od slunečního svitu v kamennou zbroj. Zlobří kletba pro něj stále platí, ale je po svých kampaních velmi odolný, nepřímé denní světlo ignoruje a přímé paprsky ho pouze zpomalují. Nesnáší své poddané a oni nesnáší jeho, nejraději by vedl skupinu orků nebo lidských žoldnéřů.

 • Vrhne jednoho z goblinů proti nejsilnějšímu nepřátelskému střelci.
 • Pokud jeho goblini ztratí morálku a začnou ustupovat, bez váhání jednoho chytí za hlavu rozdrtí mezi prsty. Ostatním je morálka ihned obnovena.
 • Chopí se něčeho velkého (koně, stromu, balisty…) a širokým rozmachem zaútočí proti několika nepřátelům naráz.

4) Ciggud, morbidně obézní skřetice se zakrnělými končetinami a vysokou, vejcovitě zdeformovanou lebkou. Žije v nosítkách, které na ramenou nosí čtyři skřetí sluhové s řetězy kolem krku jako vodítky. Narozdíl od ostatních skřetů nedokáže zabíjet lidské děti, všechny adoptuje a vychovává po svém.

 • Ví přesně odkud a jak hráčské postavy zaútočí a může podle toho rozmístit své gobliny.
 • Telekineticky zvedne do vzduchu jednoho z nepřátel a s maniakálním smíchem jej škrtí.
 • Dokáže bez řeči mluvit všemi jazyky a vycítí úmysly těch, se kterými komunikuje. Ráda manipuluje a tajemství používá jako zbraně.

5) Lord Balhar, člověk, bohatýr s popálenou tváří. Obtloustlý hříšník, obžerství, sexuální otroci, drogy. Důvěru skřetů získal prozrazením informací o lokacích a obranách lidských osad. Respekt získal šermířským uměním.

 • Lidským nepřátelům se před bojem snaží hrát na city. Vyhrožuje, že pokud na něj zaútočí, podřeže své otrokyně.
 • Vyzve nejsilnějšího soupeře na duel. Chápe, že i po vyhraném souboji se může strhnout bitva, ale té už se odmítá účastnit, a takhle alespoň odebral z rovnice největší hrozbu.
 • V nouzi se pokusí vyměnit svůj život za informace o skřetích táborech.

6) Sirgekh, prokletý neživotem vede svou jednotku vždy z čela. Zakutý v černé plátové zbroji, neschopný zemřít, na sebe svádí pozornost nepřátel, zatímco lehce odění lučištníci a kopiníci obstarají většinu samotného zabíjení.

 • S bublavým hrdelním smíchem ignoruje smrtelné zranění.
 • Za krvimrazivého křiku zvedne hledí helmice, aby ukázal svou přízračnou tvář a vehnal strach do srdcí nepřátel.
 • Přiloží dlaň na čelo poraženého nepřítele, aby z něj vysál životní energii a na čas spravil své polámané, chátrající tělo.

7) Auzbeg, legendární skřetí kovář. Vyhnanec s cílem získat vlastní sídlo, možná dobít některou z lidských pevností, a být svým pánem. Jeho skřeti mají kvalitní vybavení, zbroje, vysoké štíty a taktiku podobnou římským legionářům.

 • Za skandování svých mužů tasí pověstný meč, který ukoval z hvězdného kovu. Při každém střetu s obyčejnou ocelí je šance, že se soupeřova zbraň zlomí.
 • Jeho jednotka se semkne v želvu pavéz a kopí.
 • Ve skutečnosti charakterem do skřetí kultury příliš nezapadá; při vyjednávání bude ochotnější dojít smíru a kompromisu.

8) Ukrash Lebkoštěp, hora svalů v rudé zbroji, s mečem, kterým by mohl koně přepůlit. Místo jednoho oka má krysí lebku, okolo krku jizvu z podřezání a hlas jako broušení kosy. Bezmezně loajální temným pánům. Pokud má slabinu, je to hrdost a arogance.

 • Zabije nepřítele tak groteskním a brutálním způsobem, že to otřese jeho spolubojovníky.
 • Jeho magická zbroj vsákne krev z bitevní řežby a vyléčí mu utržená zranění.
 • Skřeti se za něj v boji obětují, vrhají se do cesty kopím, kouzlům i šípům.

9) Arwen, skřetí partyzánka. Nevíme zdali to dělají kvůli šoku a překvapení, zastrašování nebo jako zvrácený kompliment, ale všichni skřeti v Arwenině bandě nosí masku z lidské tváře; pečlivě staženou ze skutečného člověka. Jen sama Arwen nosí tvář elfí, včetně havraních vlasů a dlouhých uší. Je vášnivá sběratelka šperků, šatů, umění a řemeslných děl ostatních ras.

 • Příkazem v elfím jazyce vybere jednoho nepřítele, na kterého naráz zaútočí všichni její střelci.
 • Pokud tuší, kde k boji dojde, předem rozmístí odstřelovače na nepřístupná místa.
 • Vyšle nahé obíhače s mačetami, aby nepřátele tiše oběhli a posekali z týla.

10) Varraha, prasečí démon. Duch z hlubin hvozdu, obří divočák. Má hrubý žulový hlas a dokáže hovořit mnoha jazyky. Goblini jej obdivují a respektují jako poloboha, kterým je. Nejlepší z bojovníků na sobě nechává jezdit, unese jich tucet naráz. Proti lidem ho rozhněvala bezohledná expanze do svatých lesů.

 • Nabídne nepříteli, aby se vzdal a přidal se k jeho armádě.
 • Zaútočí s rozeběhem, aby nepřátele nabral na kly, pošlapal a rozdrtil.
 • Začne vrčet tak hluboce, dunivě a s takovou frekvencí, že srdce lidí v okolí přeskocí každý třetí úder. Nepravidelný tep povede ke slabosti a malátnosti.


Vysoká inteligence v boji

Nedávno jsem někde v hlubinách internetu narazil na následující techniku. Nevím, jestli je to vůbec praktické, ale pokud to vyzkoušíte, dejte vědět, jak nemotorné to bylo.

Při boji s extrémně inteligentním monstrem (prastarým drakem, polobohem, vílím čarodějem apod.) nechte hráče popsat jejich akce ještě před tahem nepřítele. Zavazují se k nim a musí je pak i udělat. Monstrum ale mezitím bude mít svůj tah, ve kterém bude jednat s téměř nadpřirozenou předvídavostí.

Zní to jednoduše, co?

Skew a jeho překlad našeho D&D-hacku


Titulek mluví za vše. Skew vzal náš provizorní dokument (viz odkaz v pravém sloupci), přeložil vše krom monster a přidal několik svých houserules. Pokud plánujete hrát s lidmi, co neumí česky, nebo máte raději anglické herní termíny, třeba vám anglický překlad k něčemu bude :)

Odkaz zde

Města

Pro fantasy hru se mi líbí koncept padlé říše, království nebo impéria, po jehož rozpadu zůstaly na mapě jen městské státy s vlastními zájmy a křehkým mírem. Kreslení mapy pro novou kampaň začínám tím, že rozmístím několik měst a určím si, čím se liší od ostatních.

A jelikož jsem se zase zasekl, tak jsem místo rychlého ofluffování čtyř měst, co mám před sebou na papíře, musel napsat celou tabulku.

Hoďte 2k6, ale nesčítejte, přečtěte čísla vedle sebe jako jednu cifru. Jeden až tři hody na město by mohli stačit. Dejte vědět, jestli vám to k něčemu bylo. Určitě tuhle tabulku ještě několikrát zreviduji.


11 - Armáda
Početné profesionální vojsko. Buď je město bohaté a kupuje si autoritu i bezpečí žoldnéřské armády nebo je boj a válečnictví přímo součástí kultury. Pak by k němu patřila i tvrdá bojová výchova a povinná vojenská služba každého občana.

12 - Augmentace
Celá populace, nebo její část, je uměle biologicky upravená. Může to být mechanicky, třeba kyfóza z práce v dolech nebo protažení krku vrstvením dekorativních kruhů. Ale i alchymisticky nebo magicky, podávání lektvarů dětem, transplantace zřících krystalů namísto očí apod.

13 - Bestie
Chovají tu nějaké netradiční zvíře. Rytíři jsou zároveň krotitelé wyvern, poslové jezdí na piodenech, místo vepřínů jsou hmyzí farmy etc.

14 - Církev
Dominantou města je chrám či katedrála. Občané jsou velmi striktně náboženští. Pravděpodobně teokracie. Vzývané božstvo může být místní nebo uznávané v celém království. V takovém případě je město i poutním místem.

15 - Dekadence
Buď je tu vrchní třída společnosti tak odtržená od reality, že je zabaví jen dekadentní hrátky, nebo je tu chudina tak zoufalá, že nevidí budoucnost a žije v nezřízeném hříchu. Tak jako tak, je tu někdo pěkně zvrácený.

16 - Extrémní lokalita
Létající ostrov, hřbet obří mořské želvy, vytesáno do skalní stěny, hluboko v podzemí, v korunách stromů etc.

21 - Festival
Město je známé některým ze svých svátků. Každoroční pivní slavnost, prestižní rytířský turnaj nebo třeba noc, během které neplatí žádné zákony.

22 - Invaze
Město je ve válce, ale není to s jedním z ostatních měst království, ale s někým zpoza hranic. Hordy divochů, skřetů, orků, obrů, monster, vojska z exotických krajů. Získat podporu ostatních měst je nutnost.

23 - Izolace
Město má vlastní odlišnou kulturu, striktní zákony, tradice a je dobrovolně nebo nedobrovolně izolované od ostatních. Možná je před hradbami předsunutý tábor, kde dochází k obchodu, ale do města samotného smí jen legitimní občané.

24 - Jiná rasa
Populace v tomto městě sestává částečně nebo výhradně z jedné z exotických ras. Ještěrci z bažin, severští orci, modrovousí saarové, záleží na vašem settingu.

25 - Katastrofa
Město nedávno bylo, právě je nebo brzy bude obětí katastrofy. Může to být požár, mor, zemětřesení, povodeň nebo něco podobného. Mrtví, smutek, ztracené domovy, žebráci v ulicích.

26 - Korporace
Sídlo obchodního cechu s dosahem po celém království. Má složitou hierarchii, kde nikdo není ani vládcem ani vlastníkem, jen ambiciózním zaměstancem na cestě k povýšení. Ve výsledku se tak společnost nechová jako skupina lidí, ale jako bezcitný stroj na zisk.

31 - Magická relikvie
Magie z dávných časů. Strom života na náměstí, sochy ožívající při obraně města, obelisk, který celý den absorbuje světlo a v noci září silněji než měsíc.

32 - Magická univerzita
Tolerantnější zákony ohledně magie. Studenti z celého království. Pravděpodobně magokracie. Všudypřítomná magie, osvětlení na ulicích, neviditelná bariéra okolo hradeb, několikanásobná dostupnost lektvarů a magických předmětů apod.

33 - Megadungeon
Město je postavané na doposud stále neprozkoumaných ruinách předchozí civilizace. Schází se tu skupiny dobrodruhů, aby zkusili štěstí v hlubinách pod městem. Žebráci sloužící z nouze v kanálové hlídce mají nízkou životnost.

34 - Netradiční architektura
Z nějakého důvodu tu budovy vypadají jinak. Může to být kvůli dostupnému materiálu; kamenné věže u pískovcového dolu, pletené chalupy u bažiny. Nebo ze specifického důvodu, např. všechny budovy mají střechu jako štít směřovanou k moři, kvůli mocným bouřím.

35 - Netradiční hierarchie
Specifická skupina obyvatel je ve společnosti postavená jinde než je obvyklé. Třeba jsou tu prostitutky ctěné, vážené a patří k vyšší společnosti. Možná jsou tu řezníci považováni za poskvrněné neustálým zabíjením a žijí v bídě před hradbami.

36 - Občanská válka
V tomto městě je nějaké vnitřní pnutí a blíží se nebo již probíhá revoluce. Může jít o boj chudých s bohatými, spor dvou šlechtických rodů nebo válku organizací, např. obchodní cech proti zlodějskému cechu.

41 - Oblíbený vládce
Lid plně podporuje svého vůdce. Je to přeživší původní královské linie, legendární drakobijec, moudré orákulum, přátelský obr, zachránce z proroctví nebo někdo obdobně idealizovaný.

42 - Otroctví
Otroctví tu není mimo zákon. Naopak tu obchod s lidmi prosperuje a existuje celá spodní třída obyvatel s nulovými právy. Extrémní varianta jsou takzvaně "vymozkovaní", kterým byla inteligence a svobodná vůle odebrána lobotomií.

43 - Pevnost
Město je prakticky nedobytné. Dvojité brány a hradby, hvězdicový půdorys, valy, padací mosty, vodní příkopy, zbraně proti obléhacím strojům, střílny, uličky smrti, olej a mnoho dalšího. Obrana má v architektuře i územním plánu prioritu.

44 - Portál
Ve městě je brána, portál nebo teleportační kruh spojený s jiným světem, dimenzí, kontinentem nebo některým z ostatních měst v království.

45 - Prastará technologie
Město je závislé na technologii, kterou zde zanechala dávná civilizace. Může to být něco relativně obyčejného jako třeba akvadukt nebo pokročilého jako geotermální elektrárna.

46 - Prokletí
Město je zasažené kletbou. Nemohou se tu rodit děti, nelze tu zemřít, nelze lhát, nelze formovat vzpomínky, čas plyne jinou rychlostí, může to být cokoli. Možná město každou noc zmizí a zjeví se takové, jak bude vypadat za sto let, jako ruiny plné duchů.

51 - Řemeslo
Město je známé specifickým řemeslem. Žijí tu nejlepší zbrojíří, vyrábí se tu nejlepší víno, ať už je to cokoli, sjíždí se sem tovaryši a obchodníci z celého království.

52 - Skrytá moc
Městu ve skutečnosti vládne někdo jiný. Panovník je ovládnutý kouzlem, tajný kult tahá za nitky, panovník je drak v lidské podobě apod.

53 - Steampunk
Město je slavné svými vynálezci a alchymisty. Parní stroje, automatoni, vodovod, potrubní pošta a další technologické vymoženosti.

54 - Surovina
Město je v blízkosti bohatého nebo vzácného zdroje surovin. Mitrilový důl, perlová zátoka, hojné rybářské jezero, něco takového.

55 - Svoboda
Město se řídí ústavou. Dokumentem, který zajišťuje rovnost a základní práva všech obyvatel, včetně volebního. Předepisuje také vládu rady dvanácti zastupitelů, kteří jsou voleni každé tři roky znovu.

56 - Temní bohové
Místní vzývají titány z hlubin moří, prince chaosu ze vzdálených galaxií nebo jiné nepřirozené síly. Buď to dělají otevřeně, s chrámy a obětištěmi všem na očích, nebo je město prorostlé utajeným kultem.

61 - Tyran
Krutý svrchovaný vládce. Buď je to někdo ambiciózní, kdo se nebojí zla ve jménu většího dobra, nebo je to malicherný tyran, který zavádí nesmyslné zákony jako třeba zákaz zpěvu, protože si z něj bardi dělají srandu.

62 - Úpadek
Ať už město vzniklo z jakéhokoli důvodu, obchodní křižovatka, úrodná pláň, zlatý důl, už to neplatí. Obchod se přesunul na moře, důl byl vytěžen. S nedostatkem příjmu přichází úpadek. Lidé odcházejí, domy se postupně vyprazdňují a chátrají.

63 - Válka
Město je ve sporu s některým z vedlejších. Může to být studená válka, otevřený konflikt nebo už prohrálo a je v okupaci, s vojáky v ulicích a cizími prapory na hradbách.

64 - Vzdělání
Nachází se tu slavná knihovna nebo univerzita. Lze se zde učit vyšším vědám a dohledat běžně nepřístupných informací.

65 - Zábava
Město je slavné specifickou atrakcí. Gladiátorské koloseum, zoologická zahrada i s netvory, nefritová věž hazardu apod.

66 - Zlodějský cech
Místní kriminální podsvětí je velmi staré a zakořeněné. Zloději mají vlastní hierarchii, zákony, hranice, tradice, legendy, etiketu a mnoho nepsaných pravidel a úmluv s obchodníky, stráží i některými šlechtici.

Hráčské postoje

Nejsem v teorii nijak zběhlý, takže určitě řeknu něco špatně, ale poslední dobou se často ocitám v diskuzích, kde by se trošku terminologie hodilo. Kdyžtak mě doplňte v komentářích. Víc info třeba tady nebo tady.

V hereckém postoji rozhoduje hráč za postavu jen podle jejích informací a motivací, tak jak to nejvíce dává smysl ve fikci.

Sir Iglamor je čestný rytíř, nebude se zahazovat s takovou špínou. Útočím na Pepova zloděje!

V autorském postoji rozhoduje hráč za postavu podle vlastních (hráčských) motivací a cílů a zpětně motivuje postavu tak, aby to dávalo smysl ve fikci.

Jestli spolu chceme hrát, tak musíme vymyslet, proč by Sir Iglamor toleroval v družině zloděje. Už vím, Sir Iglamor mu dá šanci, protože věří, že dokáže mladíka napravit.

V režisérském postoji rozhoduje hráč nejen akce svojí postavy, ale ovládá i prostředí a události kolem nich.

Jestli spolu chceme hrát, tak musíme vymyslet, proč by Sir Iglamor toleroval v družině zloděje. Už vím, připomíná mu jeho syna, který narukoval k Jižním legiím.

Poznámka 1
Herecký postoj je obyčejně oslavovaný jako jediný správný. Mně přijde nudný a povětšinou nefunkční. Ne všechna perfektně realistická rozhodnutí jsou zajímavá a zajišťování zábavy pak často spadá na vypravěče. A jako příklad nefunkčnosti připomínám Iglamora a zloděje.

Poznámka 2
Režisérský postoj se v klasických hrách příliš nevyužívá. Zaprvé je to v kontextu 'vypravěč připraví výzvy a překážky a hráči je překonávají' prakticky podvádění (hráč Iglamora si v našem příkladu vymyslel výhodného spojence u Jižní legie). Zadruhé by mohl hráč zadefinovat něco v konfliktu s vypravěčovou přípravou (V mém světě ale žádná Jižní legie není!).

První problém řeší jednotlivé hry po svém. Třeba Fate dovoluje hráči ovlivňovat prostředí jen pomocí bodů osudu, které si musí složitě získávat. V Burning Wheel můžeš vytvořit NPCčko hodem na své 'známosti', ale když hodíš špatně, můžeš nechtěně vytvořit nepřítele.

Druhý problém se řeší velmi snadno - stačí když budou hráči své návrhy pokládat jako otázky.

Jestli spolu chceme hrát, tak musíme vymyslet, proč by Sir Iglamor toleroval v družině zloděje. Co kdyby mu připomínl syna, který narukoval třeba k Jižním legiím?

Vypravěč může souhlasit, navrhnout úpravy nebo pokládat doplňující otázky a konverzace pokračuje.

Jasně, akorát na jihu je mír, tak co kdyby sloužil u královského námořnictva? A proč vlastně Sir Iglamor propadá takovému sentimentálnímu chování, bojí se o syna? Jsou rozhádaní?

Můj tip?
Nezatloukejte, že jako hráči nemáte jinou motivaci než 'chci odehrát realistický příběh'. Pravděpodobně chcete navíc odehrát napínavé dobrodružství, nasbírat úrovně, nahamounit zlaťáky, prozkoumat konkrétní témata, překvapovat nebo bavit ostatní kamarády u stolu a prozkoumat tu zajímavě vypadající ikonu na mapě. Nehroťte herecký postoj, hrajte v autorském a občas otázkou (jakoby v režisérském) podstrčte vypravěči nějaký nápad.

Temné prsteny

 
Láká mě vyzkoušet magické předměty, které explicitně motivují hráče k nemorálnímu chování. Časem dám vědět, jak (špatně) to dopadlo.

Následující prsteny jsou okázalé šperky s velkými drahokamy. Jejich magii nelze nabíjet do zásoby pro vícenásobná použití, buď nabité jsou nebo nejsou.

Tuším, že lépe budou fungovat prsteny s nenápadným efektem jako mají zlatý topaz nebo zelený smaragd, protože ten trapný metagame moment "Teď musím udělat X, abychom mohli hodit další fireball." s nimi nebude tak průhledný.


1) Krvavý rubín
Po dobu jedné směny se ti postupně regenerují zranění.
Nabije se, kdykoli zavraždíš nevinného nebo bezbranného.

2) Modrý safír
Po dobu jednoho kola propůjčí schopnost beztížného kroku. Lze s ním běžet po hladině, prekonat hradby jedním skokem nebo třeba přežít pád z nebes.
Nabije se, kdykoli porušíš zákon.

3) Zelený smaragd
Přehoď si jeden neúspěšný hod. Pokud uspěješ, bude to vypadat jako neuvěřitelné štěstí.
Nabije se, kdykoli bezdůvodně způsobíš utrpení.

4) Zlatý topaz
Vybraná osoba v doslechu tě považuje za blízkého přítele, ale jen do té doby, dokud se tak opravdu chováš. Přátelství může skončit stejně rychle jako začalo.
Nabije se, kdykoli propadneš nezřízenému požitkářství. Zpiješ se do němoty, utratíš všechny denáry v nevěstinci etc.

5) Čirý diamant
Po dobu jedné směny je tvá plěť pevnější než plátová zbroj a diamantově se třpytí.
Nabije se, kdykoli ukradneš nebo uloupíš něco cenného.

6) Fialový ametyst
Jsi neviditelný tak dlouho, dokud nezačneš interagovat s někým jiným (mluvit, bojovat etc.).
Nabije se, kdykoli přehodíš vlastní vinu na někoho jiného.

7) Černý opál
Můžeš oživit mrtvého, aby ti sloužil. Pokračuje v rozkladu, ale jinak má stejný charakter jako za života, jen nedokáže odmítnout tvé příkazy. Pokud oživíš dalšího, první znovu zemře.
Nabije se, kdykoli někoho zmanipuluješ, aby pro tebe dělal něco, co sám nechce.

8) Bílá perla
Příští směnu můžeš číst momentální myšlenky všech v doslechu běžné konverzace.
Nabije se, kdykoli prozradíš intimní nebo důležité tajemství.

Jezdecká zvířata

Často se pokouším připravit věci na hru, ale pokud se to hned další víkend nevyužije, někde to poztrácím. Jediné stabilní místo je tady na blogu, takže mě omluvte, když si tu občas odložím i nedokončené věci. Časem z toho snad bude plnohodnotná, alespoň k-dvanáctková tabulka.

Nhosturi 
Těžcí bíložravci stavbou těla podobní býkům, jen dvakrát tak velcí. Mají tuhou kůži s nepravidelnou srstí a placaté buldočí obličeje s téměř lidskými rysy. Dlouhé rovné rohy trčí široko do stran než se hroty ohnou dopředu.

Ve volné přírodě už se nevyskytují. Mají zlomené duše, jsou patologicky submisivní, a pro své lidské pány udělají cokoli. Nikdo si nepamatuje, jestli měli tak smutné výrazy i před domestikací. Dokonce pláčou, když s nimi táhnou do války. Ne kvůli sobě, ale všem ostatním.

Pokud se zdá, že bude Nhosturi ve hře delší dobu (například ve službách hráčských postav), založte mu šestisegmentové hodiny pro smutek. Tikají kdykoli je Nhosturi svědkem zbytečného utrpení. Po vyplnění se býk pokusí odejít na hromadné pohřebiště svého druhu daleko na severu. Pokud mu v tom někdo zabrání, jeho zlomené srdce vypoví službu hned.

Ysgrech (Zlatý wyvern)
Okřídlení ještěři sotva velcí, aby unesli jezdce. Mají hubená šlachovitá těla, silné zadní pařáty, přední končetiny s drápem jsou zároveň blanitá křídla, a na zemi se podpírají dlouhým ocasem jako pátou končetinou. Mají úzký špičatý čenich, krvavé prázdné oči a krunýřovité šupiny zbarvené do žluta, od jedovatě nezelenalé až k narudlému bronzu.

Ysgrech jsou přirozeně agresivní a doslova krvežíznivé. Aby dorostly velikosti schopné nést rytíře ve zbroji, musí být krmeny sedmkrát denně. Krotitelé je od ranného věku týrají krutými tresty. Nikdy je ovšem skutečně nezlomí, vládnou jim pouze strachem.

Pokud se zdá, že bude ysgrech ve hře delší dobu (například ve službách hráčských postav), založte jí šestisegmentové hodiny pro zuřivou vzpouru. Tikají kdykoli je wyvern svědkem slabosti svého pána, ať už je to prohra v boji, projevení soucitu, ztráta autority nebo něco podobného.

Gwlithod
Čtyři stopy širocí, deset stop dlouzí hnědočerní slimáci s poloprůsvitnou pružnou kůží. Gwlithodi jsou pomalí a používaní zejména v horách a skalách, kde je schopnost překonat příkré nebo i kolmé stěny mnohem cennější než rychlost.

Nejsou trénovaní, ale mechanicky zotročení. Mají ovládací zařízení, sedlo a skoby pro uchycení nákladu zaražené a zarostlé přímo do těla. Ovládací zařízení sestává ze dvou pák pro kontrolu pohybu a třech úzkých válcovitých kanystrů pro aplikaci alchymistických roztoků do cévního oběhu. Náplně jsou drahé, pouze na jedno použití, a každá má na Gwlithodovo tělo jiný účinek. Příklady:
 1. Povrch slimáka dočasně ztuhne v neprorazitelný krunýř.
 2. Slimákovo chodidlo se dočasně pokryje dokonale kluzkou vrstvou slizu. Nedokáže šplhat, zato se může velmi rychle klouzat.
 3. Slimák se dočasně rozzáří nitkami fosforeskující bioluminiscence. Vzniklé nazelenalé světlo je silné jako vysoký táborový oheň.
 4. Mimikry. Slimák dočasně změní barvu, jakoby ji nasál z okolí.
 5. Slimák dočasně vypouští nechutný štiplavý zápach, který odradí většinu přirozených predátorů.
 6. Slimák několik desítek vteřin viditelně trpí, svíjí se, bobtná a nakonec vybuchne v explozi horké kyseliny, která zasáhne všechno v dosahu vržené dýky. 
Pioden
Vysocí stepní ptáci vzdáleně podobní pštrosům. Dlouhé nohy a krky, zakrnělá křídla, krátké trojúhelníkové zobáky a sytě barevné peří, zejména majestání "ocas" z několikastopých širokých per.

Piodeni mají složité namlouvací tance a samičky si je vybírají zejména podle vzhledu (lesku, barev a objemu). Nikdo už neví, kdo s nápadem pro symbiózu mezi piodeny a lidmi přišel, ale nyní mladí ptáci sami přichází k lidským městům a hledají jezdce. Ti si jejich službu kupují dekoracemi; mohutná sedla, třpitivé čelenky, šperky, piercing, vyšívané stuhy, čabraky, šupinové i plátové zbroje.

Čím okázalejší dary, tím snaživější, zuřivější a věrnější zvíře ve službě bude. Jak dopřát piodenovi možnost nový neodolatelný vzhled využít, řeší každý chovatel jinak. Odvážní nechávají ptáka celou jarní sezónu běhat na svobodě, ostatní kupují samičky a předkládají mu je v bezpečí výběhu, a někteří vychovávají svá zvířata k 'přelétavosti' a vypouští je jen krátce během táboření (na doslech rohu či trumpety).


Google translate z velštiny; 
nhosturi - soucit, 
ysgrech - křik, 
gwlithod - slimák,
pioden - straka.